The Combat Triad

For at være en effektiv kriger, bør man have styr på det, som Jeff Cooper har benævnt som The Combat Triad.

Den består af 3 ting.

  1. Mindset
  2. Manipulation
  3. Marksmanship

Omskrevet til dansk:

  1. Mental indstilling
  2. Våben betjening
  3. Skydefærdighed

triad-dansk

Den mentale indstilling er fundamentet det hele er bygget på.

Hvis man ikke mentalt er forberedt på at skulle bruge sit våben, falder pyramiden sammen.

Våbenbetjeningen er med til at give en sikker, effektiv betjening og vedligeholdelse af sit våben, få det op på sit mål og klargøre det til skudafgivelse.

Skydefærdighed er at kunne ramme sit mål hurtigt og præcist under alle forhold.

Grundlæggende sikkerheds regler for håndtering af våben

Det skader aldrig at gentage disse.

Hvis alle bare kunne finde ud af, at følge disse 4 simple regler, ville man aldrig opleve en utilsigtet skudafgivelse (Vådeskud)

 

  1. Alle våben er altid at betragte som værende ladte.
  2. Aldrig peg på noget du ikke har i sinde at slå ihjel.
  3. Hold fingeren fra aftrækkeren indtil dit sigte er på dit mål.
  4. Vær sikker på dit mål og dets baggrund.